Beoordeling deelnemers

De themabijeenkomsten in 2018 hadden gemiddeld 12 deelnemers per bijeenkomst. Het grootste deel bestond uit een vaste groep die in de loop van de tijd groeide. Sommige deelnemers hebben aan één of enkele bijeenkomst(en) deelgenomen.

De bijeenkomsten werden als volgt door de deelnemers beoordeeld (5 sterren: uitstekend, 1 ster: slecht)

1. Algemene waardering:


2. Sfeer en verbondenheid in de groep:


3. Bijdrage aan het persoonlijk proces:


4. Kwaliteit van de begeleiders:
Reacties deelnemers

Shiyamala: Heel prettig om de verbondenheid met 'soulmates' te voelen en ervaren. Fijn om van elkaar te leren zonder uitleg te hoeven geven.

Rose: De bijeenkomst heeft veel indruk op me gemaakt. Veel herkenning en erkenning. Heel mooi!

Eline: Het heeft mij heel erg goed gedaan om herkenning te vinden bij andere geadopteerden. De bijeenkomsten voelden elke keer als een veilige plek waar ik steeds meer mezelf werd!

Tiene: Ik heb het heel positief ervaren. En er veel aan gehad. Maarten en Palika zijn enorm steunend en hebben veel kennis over adoptie.

Michiel: Contact met mede-geadopteerden, Priceless...

Thomas: Zeer prettig te weten dat er meer mensen zijn die met hun adoptie achtergrond bezig zijn op volwassen leeftijd. De kleine groep zorgt voor een uitstekende setting om in vertrouwen te delen. Naast herkenning van elkaar is het ook belangrijk voor mij om inzicht in structuren/ denkpatronen te krijgen om deze in verschillende situatie te erkennen en te herkennen.

Pascha: Ik ervoer het als thuis komen. Warm, vertrouwd. Herkenning en iedereen was lief voor elkaar.

Shirona: Zinvol & nuttig waardoor je snel verbondenheid voelde doordat iedereen open was naar elkaar toe en je aan weinig woorden genoeg had.

Nilanthi: Persoonlijk heb ik heel veel aan de bijeenkomsten gehad. Om deze onderwerpen te behandelen met lotgenoten heb ik weer een beetje van mijn eigen identiteit terug gevonden. Ook is het heel leuk dat wij alle deelnemers in een gezamenlijke app zitten.