ZAT. 9 MAART:

1. AFSTAND & AFKOMST


Wij leven de eerste 9 maanden van ons leven allemaal in de buik van onze moeder. Maar na onze geboorte wordt deze verbinding met haar verbroken, soms na enkele minuten, soms na enkele maanden of zelfs jaren. Daarmee wordt ook de verbinding met onze afkomst verbroken, soms tijdelijk, soms voor altijd. Hoe is het voor jou om afgestaan te zijn? Hoe is het voor jou om op te groeien in een andere wereld dan waarin je geboren bent. Wat voor een invloed heeft jouw afkomst op jouw leven en op wie je bent?

In deze bijeenkomst onderzoeken we samen deze thema's door ervaringen te delen en oefeningen te doen.


Tijd: 13.30 - 17 uur

Kosten: 45 euro pp.

Locatie: Yurt Meeting: Eendrachtstraat 16, 3784 KB Terschuur (12 km van Amersfoort)

ZAT. 20 APRIL:

2. NATURE & NURTURE


We zijn allemaal het product van zowel onze opvoeding en omgeving als onze genen. Voor geadopteerden ligt dit ingewikkelder dan bij anderen, want onze genetische achtergrond was tijdens onze jeugd meestal onbekend, terwijl het wel aanwezig was. We konden ons niet genetisch spiegelen aan onze adoptieouders. Wat heeft jou gemaakt tot wie jij nu bent? Hoe komt jouw natuur tot uiting? Kun je daarmee contact maken en integreren met de invloeden vanuit je opvoeding? Hoe Nederlands ben jij eigenlijk?

In deze bijeenkomst onderzoeken we samen deze thema's door ervaringen te delen en oefeningen te doen.


Tijd: 13.30 - 17 uur

Kosten: 45 euro pp.

Locatie: Yurt Meeting: Eendrachtstraat 16, 3784 KB Terschuur (12 km van Amersfoort)

ZAT. 15 JUNI:

3. THUIS & THUISLOOS


Veel van ons voelen zich nergens echt thuis en hebben moeite om ergens echt onderdeel van uit te maken. Er lijkt overal een reserve te zijn waardoor we nergens echt bij horen. Voor degenen onder ons die hun biologische familie hebben teruggevonden wordt dit vaak nog zichtbaarder. Je hoort niet bij de ene familie en niet bij de ander. Je voelt je geen Nederlander maar past ook niet echt in je geboorteland. Hoe zit dit bij jou? Hoe ga jij om met die gespletenheid? Wanneer voel jij je wel thuis en wat is daar voor nodig?

In deze bijeenkomst onderzoeken we samen deze thema's door ervaringen te delen en oefeningen te doen.


Tijd: 13.30 - 17 uur

Kosten: 45 euro pp.

Lokatie: Yurt Meeting: Eendrachtstraat 16, 3784 KB Terschuur (12 km van Amersfoort)

ZAT. 31 AUGUSTUS:

4. ADOPTIE & PATRONEN


Het feit dat wij afgestaan zijn en geadopteerd heeft invloed gehad op de manier waarop wij denken over onszelf, de ander en het leven. In reactie op alles wat wij hebben meegemaakt wordt zo als het ware "ons script" geschreven, voor een groot deel in de eerste zes jaar van ons leven en zelfs al pre-nataal. Dit script heeft grote invloed op de manier waarop wij in het leven staan, de keuzes die wij maken en het gedrag dat wij vertonen. Uit ons script halen wij kracht, maar het kan ons ook belemmeren. Bewustzijn van en inzicht in ons script is het begin van verandering en groei. Hoe ziet jouw script eruit? Welke belangrijke keuzes in jouw leven zijn op jouw script terug te voeren? Welke overtuigingen in jou, belemmeren jou in jouw groei als mens?  

In deze bijeenkomst onderzoeken we samen deze thema's door ervaringen te delen en oefeningen te doen.

Tijd: 13.30 - 17 uur

Kosten: 45 euro pp.

Locatie: Yurt Meeting: Eendrachtstraat 16, 3784 KB Terschuur (12 km van Amersfoort)

ZAT. 12 OKTOBER:

5. LIEFDE & VERBINDING


In de eerste jaren van het leven van een kind worden de bouwstenen van gehechtheid gelegd. Voor de meeste van ons waren deze eerste jaren echter ingewikkeld. Als gevolg van het afgestaan staan door onze moeder, onze tijd in kindertehuizen of bij pleeggezinnen heeft bij vele van ons de basisveiligheid, als fundament, ontbroken. En ookal waren we meestal zeer welkom in ons adoptiegezin, toch was voor vele van ons de begintijd daar erg verwarrend. Het samenspel hiervan maakt dat het vaak moeilijker voor ons is om ons te verbinden aan onze familie, vrienden of partners en om ons kwetsbaar op te stellen. Hoe open en kwetsbaar durf jij te zijn naar te ander? Welke patronen zie jij terug in je liefdesrelaties? In hoeverre laat jij het toe dat een ander van je houdt? In welke mate erken jij jouw behoeften en verlangens?

In deze bijeenkomst onderzoeken we samen deze thema's door ervaringen te delen en oefeningen te doen.

Tijd: 13.30 - 17 uur

Kosten: 45 euro pp.

Locatie: Yurt Meeting: Eendrachtstraat 16, 3784 KB Terschuur (12 km van Amersfoort)

ZAT. 23 NOVEMBER:

6. ACCEPTATIE & GROEI


Iedereen heeft in het leven te maken verlies en rouw. Wij ook, maar dan al in het begin van ons leven waar wij de verbinding met onze biologische familie en ons geboorteland zijn kwijtgeraakt. Een deel van ons ervaart dat verlies opnieuw wanneer een zoektocht naar onze oorsprong niets oplevert en zelfs wanneer we daar wel weer contact mee kunnen maken, blijkt niet altijd gevonden te worden wat we zochten. Ook kan het verlies van (adoptie)-familie of vrienden of geliefden extra hard bij ons binnenkomen. Hoe ben jij in je leven omgegaan met verlies en het bijkomende verdriet? Heb jij contact kunnen maken met het eenzame kind in jou? Hoe ga jij om met je gevoel en emoties? Waar heb jij ruimte kunnen geven aan acceptatie en hoe heb je dat gedaan?

In deze bijeenkomst onderzoeken we samen deze thema's door ervaringen te delen en oefeningen te doen.

Tijd: 13.30 - 17 uur

Kosten: 45 euro pp. (of gratis als jij je voor alle 6 bijeenkomsten inschrijft!)

Locatie: Yurt Meeting: Eendrachtstraat 16, 3784 KB Terschuur (12 km van Amersfoort)